• Категорії
 • Фільтри
 • Сортування

Фільтри товарів

Тип
Группа
Мощность (Вт)
Ціна

-

 • 1915грн
 • 6602грн

До організації освітлення складу пред'являються певні вимоги. Воно повинно забезпечувати вважаються нормою показники якості освітленості, достатні для зручності управління складом і його обслуговування. Ще одна вимога до висвітлення складу - забезпечення його безперебійності. З огляду на той факт, що багато складські приміщення позбавлені джерел природного освітлення (безвіконні будови), наявність безперебійного надійного штучного освітлення є необхідністю.

Складське освітлення - типи

Складське освітлення ділиться на кілька типів, кожен з яких покликаний забезпечувати безперебійну роботу складу, а саме:

 1. Загальна (робоче) освітлення.
 2. Загальна локальне освітлення.
 3. Аварійне освітлення.
 4. Евакуаційне освітлення.

Для забезпечення необхідного рівня освітленості власники складських приміщень намагаються купити світильники для складу в Україні для організації загального робочого освітлення, рівномірно розміщуючи їх у верхній зоні приміщення. Для організації інших типів освітлення, власники складів також намагаються купити світильники для складу в Києві або будь-якому іншому місті, не замовляючи їх з-за кордону.

При використанні стелажного способу зберігання торгово-матеріальних цінностей за допомогою світильників для складу організовується загальне локальне освітлення.

Вимоги, що пред'являються до вибору світильників для складу:

 • Економічність.
 • Високий ступінь захисту від пилу і вологи.
 • Зручність експлуатації.
 • Оптимальний рівень енерго- ефективності.
 • Надійність і довговічність.

Для забезпечення належного рівня освітленості складу використовують різні джерела світла. Це можуть бути лампи розжарювання (найчастіше їх застосовують в неопалюваних сирих приміщеннях з високою пожежо і вибухонебезпечність). У нормальних умовах (в приміщеннях з опаленням) допускається використання люмінесцентних ламп. Найчастіше такі лампи використовуються для освітлення вагових, диспетчерських і інших приміщень, де постійно перебуває персонал.

У світильниках для складу, які висвітлюють прилеглу територію (прожектори) використовуються лампи ДРЛ, але їх використання для аварійного або охоронного освітлення вважається неприпустимим.

Одним з найефективніших видів світильників для складу є металлогалогеновие лампи.

Купити світильники для складу в Україні

Наша компанія займається продажем різного роду освітлювальних приладів, джерел світла і світлотехніки, тому реалізація світильників для складу є одним з наших напрямків. Звернувшись в нашу компанію, ви зможете вибрати і купити світильники для складу в Києві або будь-якому іншому місті, скориставшись доставкою кур'єрських служб. Для оптових покупців, таких як монтажно-будівельні організації та інші, ми пропонуємо гнучкі умови співпраці, а також ціну зі знижкою на реалізовані нами позиції і можливість замовлення товарів за каталогами представлених у нас виробників. Розмір знижки залежить від кількості придбаних позицій.

читати російською мовою

К организации освещения склада предъявляются определенные требования. Оно должно обеспечивать считающиеся нормой показатели качества освещенности, достаточные для удобства управления складом и его обслуживания. Еще одно требование к освещению склада – обеспечение его бесперебойности. Учитывая тот факт, что многие складские помещения лишены источников естественного освещения (безоконные строения), наличие бесперебойного надежного искусственного освещения является необходимостью.

Складское освещение делится на несколько типов, каждый из которых призван обеспечивать бесперебойную работу склада, а именно:

 1. Общее (рабочее) освещение.
 2. Общее локальное освещение.
 3. Аварийное освещение.
 4. Эвакуационное освещение.

Для обеспечения необходимого уровня освещенности владельцы складских помещений стараются купить светильники для склада в Украине для организации общего рабочего освещения, равномерно размещая их в верхней зоне помещения. Для организации других типов освещения, владельцы складов также стараются купить светильники для склада в Киеве или любом другом городе, не заказывая их из-за рубежа.

При использовании стеллажного способа хранения торгово-материальных ценностей с помощью светильников для склада организовывается общее локальное освещение.

Требования, предъявляемые к выбору светильников для склада:

 • Экономичность.
 • Высокая степень защиты от пыли и влаги.
 • Удобство эксплуатации.
 • Оптимальный уровень энергоэффективности.
 • Надежность и долговечность.

Для обеспечения должного уровня освещенности склада используют разные источники света. Это могут быть лампы накаливания (чаще всего их применяют в неотапливаемых сырых помещениях с высокой пожаро- и взрывоопасностью). В нормальных условиях ( в помещениях с отоплением) допускается использование люминесцентных ламп. Чаще всего такие лампы используются для освещения весовых, диспетчерских и прочих помещений, где постоянно пребывает персонал.

В светильниках для склада, освещающих прилегающую территорию (прожекторы) используются лампы ДРЛ, но их использование для аварийного или охранного освещения считается недопустимым.

Одним из самых эффективных видов светильников для склада являются металлогалогеновые лампы.

Купить светильники для склада в Украине

Наша компания занимается продажей разного рода осветительных приборов, источников света и светотехники, поэтому реализация светильников для склада является одним из наших направлений. Обратившись в нашу компанию, вы сможете выбрать и купить светильники для склада в Киеве или любом другом городе, воспользовавшись доставкой курьерских служб. Для оптовых покупателей, таких как монтажно-строительные организации и прочие, мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, а также цену со скидкой на реализуемые нами позиции и возможность заказа товаров по каталогам представленных у нас производителей. Размер скидки зависит от количества приобретаемых позиций.