• Категорії
 • Фільтри
 • Сортування

Фільтри товарів

Тип
Группа
Ціна

-

 • 1810грн
 • 6447грн

Де застосовуються промислові світильники

Освітлення виробничих зон, цехів та інших приміщень промислових підприємств має на увазі використання спеціальних промислових світильників. Для того щоб забезпечити ефективну роботу цеху, а також створити умови праці, що відповідають техніці безпеки, приватні і державні підприємства намагаються купити промислові світильники в Україні. Це дозволяє заощадити на транспортних витратах, отримавши якісні і надійні освітлювальні прилади європейського рівня, продажем яких ми займаємося.

Існує умовний поділ промислових світильників, згідно з яким ці освітлювальні прилади діляться на:

Освітлювальні прилади для складських приміщень і складів.

 1. Купити промислові світильники в Україні для освітлення складів зобов'язані всі компанії, чия діяльність пов'язана із зберіганням і переміщенням вантажів, наприклад, транспортні компанії. Від наявності якісного освітлення, що забезпечує роботу підприємства, залежить не тільки її ефективність, але і безпеку персоналу.
 2. Промислові світильники, призначені для освітлення торгових площ, а також приміщень з високими прольотами. Наявність якісного освітлення - необхідний атрибут будь-якого торгового центру.
 3. Промислові світильники, використовувані для освітлення теплиць.
 4. Промислові освітлювальні прилади, які використовуються на автозаправних станціях.

Кожен з промислових світильників не залежно від свого призначення має такі властивості, як:

 • Наявність потужних джерел світла, наприклад, металогалогеновими або натрієвих ламп.
 • Високий ступінь пило-та вологозахищеністю.
 • Простота обслуговування і монтажу.
 • Міцний і порівняно легкий корпус.

Промислові світильники еволюціонують

Промислові світильники дуже еволюціонують в останні роки. На заміну традиційних промислових світильників приходячи новітні технології - світлодіодні промислові світильники.

Світлодіодні промислові світильники мають ряд переваг перед аналогами:

 • Менше вага;
 • Значно менше споживання електрики;
 • Значно збільшений термін служби;
 • Набагато менші витрати на технічне обслуговування;
 • Паритетна ціна на промислові світильники найчастіше нижчі, ніж вартість промислових світильників традиційного виконання

Купити промислові світильники в Україні

Ми готові надати гідний вибір моделей для кожної категорії покупців, що бажають придбати промислові світильники в Києві і інших містах. Звернувшись до нас, ви зможете придбати світильники для теплиць, складів, автозаправних станцій або виробничих приміщень. Нашим оптовим покупцям і будівельно-монтажним компаніям ми пропонуємо оптову ціну на реалізовані нами позиції. Крім придбання промислових світильників, ви зможете купити інше необхідне вам електротехнічне обладнання.

на фото: промисловий світильник для складів і високих стель Світлові Технології

на фото: промисловий світильник для складів і високих стель Світлові Технології

При покупці великих партій виробів ви можете оформити у нас доставку. Доставка світильників за межами Києва здійснюється за допомогою компаній-перевізників.

Ми представляємо широкий асортимент промислових світильників, проте, якщо ви не знайдете серед нього, що цікавить вас позиції, ми пропонуємо вам можливість замовити потрібний вам вид прожекторів по каталогам представлених у нас фірм-виробників.

читати російською мовою

Освещение производственных зон, цехов и прочих помещений промышленных предприятий подразумевает использование специальных промышленных светильников. Для того чтобы обеспечить эффективную работу цеха, а также создать условия труда, отвечающие технике безопасности, частные и государственные предприятия стараются купить промышленные светильники в Украине. Это позволяет сэкономить на транспортных расходах, получив качественные и надежные осветительные приборы европейского уровня, продажей которых мы занимаемся.

Существует условное разделение промышленных светильников, согласно которому эти осветительные приборы делятся на:

 1. Осветительные приборы для складских помещений и складов. Купить промышленные светильники в Украине для освещения складов обязаны все компании, чья деятельность связана с хранением и перемещением грузов, например, транспортные компании. От наличия качественного освещения, обеспечивающего работу предприятия, зависит не только ее эффективность, но и безопасность персонала.
 2. Промышленные светильники, предназначенные для освещения торговых площадей, а также помещений с высокими пролетами. Наличие качественного освещения – необходимый атрибут любого торгового центра.
 3. Промышленные светильники, используемые для освещения теплиц.
 4. Промышленные осветительные приборы, используемые на автозаправочных станциях.

Каждый из промышленных светильников не зависимо от своего предназначения обладает такими свойствами, как:

 • Наличие мощных источников света, например, металлогалогеновых или натриевых ламп.
 • Высокая степень пыле- и влагозащищенности.
 • Простота обслуживания и монтажа.
 • Прочный и сравнительно легкий корпус.

Промышленные светильники очень эволюционируют

Промышленные светильники очень эволюционируют в последние годы. На замену традиционных промышленных светильников приходя новейшие технологии - светодиодные промышленные светильники.

Светодиодные промышленные светильники имеют ряд преимуществ перед аналогами:

 • Меньше вес;
 • Значительно меньшее потребление электричества;
 • Значительно увеличенный срок службы;
 • Намного меньшие затраты на техническое обслуживание;
 • Паритетная цена на промышленные светильники зачастую ниже, чем стоимость промышленных светильников традиционного исполнения

Купить промышленные светильники в Украине

Мы готовы предоставить достойный выбор моделей для каждой категории покупателей, желающих купить промышленные светильники в Киеве и других городах. Обратившись к нам, вы сможете приобрести светильники для теплиц, складов, автозаправочных станций или производственных помещений. Нашим оптовым покупателям и строительно-монтажным компаниям мы предлагаем оптовую цену на реализуемые нами позиции. Кроме приобретения промышленных светильников, вы сможете купить другое необходимое вам электротехническое оборудование.

При покупке больших партий изделий вы можете оформить у нас доставку. Доставка светильников за пределами Киева осуществляется с помощью компаний-перевозчиков.

Мы представляем широкий ассортимент промышленных светильников, однако, если вы не найдете среди него интересующей вас позиции, мы предлагаем вам возможность заказать нужный вам вид прожекторов по каталогам представленных у нас фирм- производителей.