• Категорії
 • Фільтри
 • Сортування

Фільтри товарів

Бренд
Тип
Группа
Ном. струм (А)
Кіл-ть модуль
Кіл-ть полюс
Ціна

-

 • 296грн
 • 9091грн

Датчики і реле

Підкатегорії
Знижка 15%
Артикул: 1SVR500110R0100
2 586.20 грн Ціна з ПДВ: 2 198.27 грн
Артикул: th 1010506
Ціна з ПДВ: 1 173.51 грн
Артикул: th 1010505
Ціна з ПДВ: 1 173.51 грн
Знижка 15%
Артикул: EPN510
349.41 грн Ціна з ПДВ: 296.99 грн
Артикул: A9C30011
Ціна з ПДВ: 752.81 грн
Артикул: A9C30311
Ціна з ПДВ: 700.70 грн
Артикул: A9C30811
Ціна з ПДВ: 559.57 грн
Артикул: A9C30111
Ціна з ПДВ: 744.44 грн
Артикул: A9C30211
Ціна з ПДВ: 790.09 грн
Артикул: A9C30012
Ціна з ПДВ: 1 028.60 грн
Артикул: A9C30312
Ціна з ПДВ: 1 114.95 грн

Датчики+Реле: датчики руху, датчики присутності, реле сутінкові, таймери+реле - правильне і просте енергосберженіе

Важливо енергозбереження в квартирі, в побуті, вдома і на виробництві. Актуальність потреби збільшення енергозбереження в Україні та інших країнах продиктована не тільки метою скоротити витрати на електроенергію, яка активно використовується в промисловості, виробництві, сфері обслуговування і побуті, а й турботою про екологію.

Сучасні розробки в світі електротехнічного обладнання дозволяють істотно знизити енерговитрати. Впровадження їх в побутовому і промисловому використанні неодноразово довело свою ефективність. Купити енергозберігаюче обладнання в Україні намагаються всі діючі заводи, підприємства, торгові центри. Власники будинків, квартир, офісів також намагаються купити енергозберігаюче обладнання в Києві та на периферії з метою зниження витрат на оплату комунальних послуг в цілому і за електроенергію зокрема.

Як досягається енергозбереження за допомогою датчиків руху-присутності і реле-таймерів

Сучасні технології використовують датчики+реле на рух або присутність і різних промислово-побутових реле-таймерів дозволяють істотно економити електроенергію, ресурси і гроші.

Датчики руху і датчики присутності встановлюються в залах, офісних приміщеннях, гаражах і т.д. Встановлюються датчики в зонах, де люди заходячи і йдуть. Таким чином, освітлення, вентиляція або обігрів не потрібні постійно, а тільки на момент знаходження в приміщеннях людей. Датчики включають електрику для електроприладів, коли в приміщенні з'являються люди і вимикають, коли люди залишають приміщення.

енергозбереження за допомогою датчиків руху-присутності

На фото: реле - датчик присутності Theben

Чудовим прикладом можна назвати управління освітленням за допомогою датчиків присутності або руху на фермах з вирощування грибів. Адже грибам-то світло і не потрібен. Але коли працівники ферми обслуговують грибну ферму вони ж не можуть виконувати роботу і пересуватися без світла. За допомогою датчиків руху або присутності це питання вирішується просто і відносно не дорого. Люди зайшли в приміщення реле датчик спрацював і світло включився. Всі працівники покинули приміщення - реле з датчиком присутності відключило світло.

Таких прикладів можна назвати безліч. Це можуть бути і коридори офісів, переговорні, заправні станції, туалети громадських місць, де весь час забувають вимикати світло. Також це можуть бути сходові прольоти, гаражі і кемпінги. Істинно те, що область застосування реле з датчиками нескінченно і різноманітно.

Сутінковий реле - мета висвітлювати в темряві

Сутінкові реле наступний клас енергозберігаючих приладів. Це просте досить реле з датчик освітленості, яке включає світло тоді, коли природного освітлення недостатньо. І обов'язково відключити світло, коли вже стає ясно. Звідси і сама назва реле - сутінковий реле, тобто то реле, яке включається в сутінках і вимикається на світанку, коли нічні сутінки розсіюються.

Сутінковий реле - мета висвітлювати в темряві

На фото: Сутінкові реле Theben

Реле таймери

Реле таймери - це велика група пристроїв, які дозволяють налаштовувати функціонування приладів відповідно до бажання користувача. Програма реле-таймера включає подачу електрики і вимикає відповідно до заданої програми. Таким чином досягається економія електрики, засобів і грошей.

Для замовлень і консультацій за наявністю телефонуйте і пишіть:

(044) 390-0825

(067) 246-1828

Реле таймери - це велика група пристроїв, які дозволяють налаштовувати функціонування приладів відповідно до бажання користувача

На фото: Реле таймери Theben

Наочними прикладом скорочення витрат на електроенергію є заміна ламп розжарювання, довгий час були найпопулярнішим джерелом світла, що використовуються в побуті на більш економічні енергозберігаючі лампи, що дозволяють економити до вісімдесяти відсотків електроенергії.

Ще одним прикладом впровадження принципів енергозбереження є застосування електронних пускорегулювальних апаратів (ЕПРА).

Використання світильників, обладнаних цим пристроєм, володіє такими перевагами як:

Скорочення споживання електроенергії.

Значний світловий коефіцієнт корисної дії.

Миттєвий старт роботи лампи без мерехтіння.

При перегорання лампи вона автоматично відключається без миготіння.Тривалий термін експлуатації.

Енергозбереження в Україні

Наша компанія і інтернет-магазин «SVTsvet», займаючись реалізацією різноманітного електротехнічного обладнання, джерел світла та освітлювальних приладів не могли залишити без уваги такий важливий розділ як обладнання, що використовується для енергозбереження.

Ми пропонуємо клієнтам можливість замовити в нашому інтернет-магазині енергозберігаючі лампи, світильники з ЕПРА, а також інші пристрої, що відносяться до енергозберігаючих технологій, такі як сутінкові реле, датчики присутності, датчики руху і багато іншого. Використовуючи ці технології в побуті і промисловість можна значно підвищити енергозбереження в Києві і інших містах України.

Ми відкриті для співпраці з іншими електротехнічними компаніями і виробниками електроустаткування і готові розглянути всі пропозиції, що стосуються постачання пристроїв, що відносяться до категорії енергозберігаючих технологій.

читати російською мовою

Датчики движения, датчики присутствия, реле сумеречные, таймеры-реле – правильное и простое энергосбержение

Важность энергосбережения в квартире, в быту, дома и на производстве

Актуальность потребности увеличения энергосбережения в Украине и других странах продиктована не только целью сократить расходы на электроэнергию, которая активно используется в промышленности, производстве, сфере обслуживания и быту, но и заботой об экологии.

Современные разработки в мире электротехнического оборудования позволяют существенно снизить энергозатраты. Внедрение их в бытовом и промышленном использовании неоднократно доказало свою эффективность. Купить энергосберегающее оборудование в Украине стараются все действующие заводы, предприятия, торговые центры. Владельцы домов, квартир, офисов также стараются купить энергосберегающее оборудование в Киеве и на периферии с целью снижения затрат на оплату коммунальных услуг в целом и за электроэнергию в частности.

Как достигается энергосбережение с помощью датчиков движения-присутствия и реле-таймеров

Современные технологии использования датчиков на движение или присутствие и различных промышленно-бытовых реле-таймеров позволяют существенно экономить электроэнергию, ресурсы и деньги.

Датчики движения и датчики присутствия устанавливаются в залах, офисных помещениях, гаражах и т.д. Устанавливаются датчики в зонах, где люди заходя и уходят. Таким образом, освещение, вентиляция или обогрев не нужны постоянно, а только на момент нахождения в помещениях людей. Датчики включают электричество для электроприборов, когда в помещении появляются люди и выключают, когда люди покидают помещение.

Отличным примером можно назвать управление освещением с помощью датчиков присутствия или движения на фермах по выращиванию грибов. Ведь грибам-то свет и не нужен. Но когда работники фермы обслуживают грибную ферму они же не могут выполнять работу и передвигаться без света. С помощью датчиков движения или присутствия этот вопрос решается просто и относительно не дорого. Люди зашли в помещение реле датчик сработало и свет включился. Все работники покинули помещение – реле с датчиком присутствия отключило свет.

Таких примеров можно назвать множество. Это могут быть и коридоры офисов, переговорные, заправочные станции, туалеты общественных мест, где все время забывают выключать свет. Также это могут быть лестничные пролеты, гаражи и кемпинги. Истинно то, что область применения реле с датчиками бесконечно и разнообразно.

Сумеречное реле – цель освещать в темноте

Сумеречные реле следующий класс энергосберегающих приборов. Это простое достаточно реле с датчик освещенности, которое включает свет тогда, когда естественного освещения недостаточно. И обязательно отключить свет, когда уже становится светло. Отсюда и само название реле - сумеречное реле, т.е. то реле, которое включается в сумерках и выключается с рассветом, когда ночные сумерки рассеиваются.

Реле таймеры

Реле таймеры – это большая группа устройств, которые позволяют настраивать функционирование приборов в соответствии с желанием пользователя. Программа реле-таймера включает подачу электричества и выключает в соответствии с заданной программой. Таким образом достигается экономия электричества, средств и денег.

Для заказов и консультаций по наличию звоните и пишите:

 • (044) 390-0825
 • svtsvet@svt.org.ua
 • (067) 246-1828

Наглядными примером сокращения расходов на электроэнергию служит замена ламп накаливания, долгое время являвшихся самым популярным источником света, используемым в быту на более экономичные энергосберегающие лампы, позволяющие экономить до восьмидесяти процентов электроэнергии.

Еще одним примером внедрения принципов энергосбережения является применение электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА).

Использование светильников, оборудованных этим устройством, обладает такими преимуществами как:

 1. Сокращение потребления электроэнергии.
 2. Значительный световой коэффициент полезного действия.
 3. Мгновенный старт работы лампы без мерцания.
 4. При перегорании лампы она автоматически отключается без мигания.
 5. Длительный срок эксплуатации.

Энергосбережение в Украине

Наша компания и интернет-магазин «SVTsvet», занимаясь реализацией разнообразного электротехнического оборудования, источников света и осветительных приборов не могли оставить без внимания такой важный раздел как оборудование, используемое для энергосбережения.

Мы предлагаем клиентам возможность заказать в нашем интернет-магазине энергосберегающие лампы, светильники с ЭПРА, а также прочие устройства, относящиеся к энергосберегающим технологиям, такие как сумеречные реле, датчики присутствия, датчики движения и многое другое. Используя эти технологии в быту и промышленность можно значительно повысить энергосбережение в Киеве и других городах Украины.

Мы открыты для сотрудничества с другими электротехническими компаниями и производителями электрооборудования и готовы рассмотреть все предложения, касающиеся поставки устройств, относящихся к категории энергосберегающих технологий.