Світильники для АЗС : Консультация. Продажа. Отзывы. Стоковый склад 0672461812 купить электротовары, лампу, выключатель, розетку - интернет-магазин «АСТ Светотехника» в Украине

Світильники для АЗС

Автозаправна станція - це багатофункціональний об'єкт.  На АЗС зазвичай проводиться грошовий розрахунок за паливо, а також безпосередньо наповнення паливного бака автомобіля.  Крім цього більшість автозаправок має на своїй території магазин, туалет, іноді навіть невелике кафе, тому заправну станцію можна вважати комерційним об'єктом.  Кожна зона цього об'єкта повинна висвітлюватися.
 
 Залежно від функціональності АЗС пред'являються особливі вимоги для організації її освітлення, яке повинно не тільки виконувати свою безпосередню функцію, а й виконувати якусь рекламну задачу, привертаючи уваги водіїв.
 
 Для вирішення завдань, пов'язаних з організацією освітлення, купити світильники для АЗС в Україні, а не за її межами, намагаються багато власників автозаправок.
 
 Вибір елементів освітлення АЗС проводиться за допомогою поділу її території на три зони, такі як:
 1.  Зона заправки автомобілів паливом.
 2.  Будівля каси або магазину.
 3.  Прилегла зона (під'їзні та виїзні шляхи, стоянка автомобілів).
 Для організації освітлення необхідно купити світильники для АЗС в Києві або будь-якому іншому місті, що відповідають наступним вимогам:
 •  Енергоефективність.
 •  Безпека.  При виборі світильників для АЗС необхідно враховувати, що мова йде про висвітлення об'єкта, де є легкозаймисті матеріали.
 •  Міцність і надійність.
 •  Високий рівень пожежної та електробезпеки.
 •  Високий рівень пило і волого захищеності.
 •  Крім цього конструкція світильників для АЗС повинна мати захист від блискавки і вибухо-безпеку.

 Як організовується освітлення автозаправних станцій?

 Освітлення місць заїзду / виїзду автомобілів висвітлюється консольними світильниками для АЗС з натрієвими і світлодіодними лампами, встановленими на опорах.
 
 Загальне освітлення АЗС організовується за допомогою консольних світильників з металогалогеновими лампами.  Їх розташовують на висоті шість-сім метрів.
 
 Зона заправки висвітлюється світильниками зі світлодіодними або металогалогеновими лампами, встановленими під навісом.
 
 Для усунення сліпучого ефекту в організації освітлення АЗС часто використовуються світильники з матовим склом.
 
 Освітлення приміщення операторної або магазину здійснюється за допомогою стельових світильників.

 Купити світильники для АЗС в Україні

 Наша компанія поряд з реалізацією інших видів світильників та освітлювального устаткування займається продажем світильників для АЗС.  Звернувшись до нас, ви зможете підібрати і купити світильники для АЗС в Києві та за його межами.  Оптовим покупцям і будівельно-монтажним організаціям ми пропонуємо ціну на наш асортимент зі знижкою, розмір якої залежить від кількості придбаних позицій.  За межі столиці доставка товарів здійснюється за допомогою послуг кур'єрських служб.  Крім можливості придбання виробів з нашого асортименту, ми пропонуємо вам можливість замовити їх за каталогами виробників, яких ми представляємо.

 

 


читати російською мовою

Автозаправочная станция – это многофункциональный объект. На АЗС обычно производится денежный расчет за топливо, а также непосредственно наполнение топливного бака автомобиля. Кроме этого большинство автозаправок имеет на своей территории магазин, туалет, иногда даже небольшое кафе, поэтому заправочную станцию можно считать коммерческим объектом. Каждая зона этого объекта должна освещаться.

В зависимости от функциональности АЗС предъявляются особые требования для организации ее освещения, которое должно не только выполнять свою непосредственную функцию, но и выполнять некую рекламную задачу, привлекая внимания водителей.

Для решения задач, связанных с организацией освещения, купить светильники для АЗС в Украине, а не за ее пределами, стараются многие владельцы автозаправок.

Выбор элементов освещения АЗС производится с помощью разделения ее территории на три зоны, такие как:

 1. Зона заправки автомобилей топливом.
 2. Здание кассы или магазина.
 3. Прилегающая зона (подъездные и выездные пути, стоянка автомобилей).

Для организации освещения необходимо купить светильники для АЗС в Киеве или любом другом городе, отвечающие следующим требованиям:

 • Энергоэффективность.
 • Безопасность. При выборе светильников для АЗС необходимо учитывать, что речь идет об освещении объекта, где имеются легковоспламеняющиеся материалы.
 • Прочность и надежность.
 • Высокий уровень пожаробезопасности и электробезопасности.
 • Высокий уровень пыле- и влагозащищенности.

Кроме этого конструкция светильников для АЗС должна иметь молниезащиту и взрывобезопасность.

Как организовывается освещение автозаправочных станций?

Освещение мест заезда/выезда автомобилей освещается консольными светильниками для АЗС с натриевыми и светодиодными лампами, установленными на опорах.

Общее освещение АЗС организовывается с помощью консольных светильников с металлогалогеновыми лампами. Их располагают на высоте шесть-семь метров.

Зона заправки освещается светильниками со светодиодными или металлогалогеновыми лампами, установленными под навесом.

Для устранения слепящего эффекта в организации освещения АЗС часто используются светильники с матовым стеклом.

Освещение помещения операторной или магазина осуществляется с помощью потолочных светильников.

Купить светильники для АЗС в Украине

Наша компания наряду с реализацией других видов светильников и осветительного оборудования занимается продажей светильников для АЗС. Обратившись к нам, вы сможете подобрать и купить светильники для АЗС в Киеве и за его пределами. Оптовым покупателям и строительно-монтажным организациям мы предлагаем цену на наш ассортимент со скидкой, размер которой зависит от количества приобретаемых позиций. За пределы столицы доставка товаров осуществляется с помощью услуг курьерских служб. Кроме возможности приобретения изделий из нашего ассортимента, мы предлагаем вам возможность заказать их по каталогам производителей, которых мы представляем.

У цій категорії немає товарів.