Светильники | Продажа светильников светодиодные, люминесцентные, промышленные, офисные – «SVTsvet»

Світильники: світлодіодні, люмінесцентні, промислові, офісні

 
 
 
 
Людство не мислить своє існування без надійних, красивих і безпечних в зверненні освітлювальних приладів.  Сучасні світильники використовуються у всіх сферах життя: промисловість, сфера охорони праці, освітлення вулиць, побутових, офісних та виробничих приміщень.  Весь різноманітний асортимент світильників представлений в АСТ «Світлотехніка».  20 розділів присвячені різним світильників і комплектуючих продуктів.  Все для офісу та виробництва.

 Які світильники можна придбати у нас?

 В цілому за загальноприйнятою класифікацією існує 18 груп світильників.  Для всіх з них встановлюються певні показники якості роботи і оптимальні зовнішні умови експлуатації.
Фото - світильники - світлодіодні прожектори
 
 Фото - світильники - світлодіодні прожектори
 
 Основним параметром світильників вважається величина випускається приладом світлового потоку.  За цим показником можна вибрати світильники:
 •  прямого спрямованого світла;
 •  переважно спрямованого світла;
 •  розсіяного світла;
 •  переважно відбитого світла;
 •  відбитого світла.
Фото - вуличний світильник на світлодіодах
Фото - вуличний світильник на світлодіодах
 
Також поділяються джерела освітлення за формою кривої сили світла.  Крім того, з експлуатаційної точки зору можна вибрати світильники для внутрішнього і зовнішнього освітлення, в залежності від типу освітлювальних ламп (галогенові, розжарювання, точкові, люмінесцентні, ксенонові і т.д.).

Конструктивні параметри сучасних освітлювальних приладів від компанії «SVTsvet»

Будь світильник складається з арматури та власне джерела світла.  У поняття «арматура» входять:
 •  патрон, в якому закріплюється лампа;
 •  відбивач, який забезпечує передачу концентрованого світлового потоку в необхідному напрямку;
 •  плафон, що забезпечує висвітлення потрібний ступінь рівномірності;
 •  корпус, забезпечений панелями для введення-виведення проводів, що створює умови для безпечного поводження з приладом і надає світильника необхідну декоративність. 

Вимоги, що пред'являються до окремих елементів освітлювального приладу

Основною умовою безпечного користування світильником є ​​його електробезпека.  Тому в конструкціях освітлювальних приладів величезна увага приділяється якісній ізоляції всіх елементів, що знаходяться під напругою, і виконання всіх корпусних та зовнішніх деталей з діелектричних матеріалів.
 
Одна з найважливіших характеристик в роботі світильника - термостійкість, що гарантує не просто значний робочий ресурс приладу.  Це ще й пожежна безпека, що важливо.
 
Світильник обов'язково має корпус достатньої механічної міцності і сучасних форм, які часто роблять прилад повноправним елементом домашнього інтер'єру і істотним інструментом дизайну.  Важливо, щоб кріплення корпусу до стіни, стелі, освітлювальної щогли (наприклад, для садових світильників) було міцним і зручним для його обслуговування.
 
На фото: світлодіодний світильник з антивандальним корпусом для ЖКГ
На фото: світлодіодний світильник з антивандальним корпусом для ЖКГ
 

Як вибрати відповідний освітлювальний прилад

Купити світильник в Україні за допомогою «SVTsvet» просто і зручно: достатньо знати розміри простору, що вимагаються для його нормальної установки, і необхідну освітленість, яку повинен створювати прилад.  Купити світильник в Києві, повністю відповідає всім пропонованим до нього вимогам і за розумною ціною можливо, звернувшись на наш сайт.
 
 

читати російською мовою

Человечество не мыслит свое существование без надежных, красивых и безопасных в обращении осветительных приборов. Современные светильники используются во всех сферах жизни:

промышленность, сфера охраны труда, освещение улиц, бытовых, офисных и производственных помещений. Весь многообразный ассортимент светильников представлен в АСТ «Светотехника». 20 разделов посвящены разным светильникам и комплектующих продуктов. Все для офиса и производства.

Какие светильники можно приобрести у нас?

В целом по общепринятой классификации существует 18 групп светильников. Для всех из них устанавливаются определенные показатели качества работы и оптимальные внешние условия эксплуатации.

Основным параметром светильников считается величина испускаемого прибором светового потока. По этому показателю можно выбрать светильники:

 • прямого направленного света;
 • преимущественно направленного света;
 • рассеянного света;
 • преимущественно отраженного света;
 • отраженного света.

Также разделяются источники освещения по форме кривой силы света. Кроме того, с эксплуатационной точки зрения можно выбрать светильники для внутреннего и внешнего освещения, в зависимости от типа осветительных ламп (галогеновые, накаливания, точечные, люминесцентные, ксеноновые и т.д.).

Конструктивные параметры современных осветительных приборов от компании «SVTsvet»

Любой светильник состоит из арматуры и собственно источника света. В понятие «арматура» входят:

 1. патрон, в котором закрепляется лампа;
 2. отражатель, который обеспечивает передачу концентрированного светового потока в требуемом направлении;
 3. плафон, обеспечивающий освещению нужную степень равномерности;
 4. корпус, снабженный панелями для ввода-вывода проводов, создающий условия для безопасного обращения с прибором и придающий светильнику необходимую декоративность.

Требования, предъявляемые к отдельным элементам осветительного прибора

Основным условием безопасного пользования светильником является его электробезопасность. Поэтому в конструкциях осветительных приборов огромное внимание уделяется качественной изоляции всех элементов, находящихся под напряжением, и выполнению всех корпусных и внешних деталей из диэлектрических материалов.

Одна из важнейших характеристик в работе светильника – термостойкость, что гарантирует не просто значительный рабочий ресурс прибора. Это еще и пожарная безопасность, что немаловажно.

Светильник обязательно имеет корпус достаточной механической прочности и современных форм, которые часто делают прибор полноправным элементом домашнего интерьера и существенным инструментом дизайна. Важно, чтобы крепление корпуса к стене, потолку, осветительной мачте (например, для садовых светильников) было прочным и удобным для его обслуживания.

Как выбрать подходящий осветительный прибор

Купить светильник в Украине с помощью «SVTsvet» просто и удобно: достаточно знать размеры пространства, требующиеся для его нормальной установки, и необходимую освещенность, которую должен создавать прибор. Купить светильник в Киеве, полностью отвечающий всем предъявляемым к нему требованиям и по разумной цене возможно, обратившись на наш сайт.

 
Сортування:
На сторінці:
Вид: Список Сітка